Šalamounské přání

22. září 2011 proslovil Benedikt XVI. v německém parlamentu řeč, která byla adresována primárně německým politikům, ale jejíž obsah je velice zajímavý i pro teology, filosofy a právníky. Kvůli jednomu delikátnímu filosoficko-etickému problému mě zmíněná řeč zaujala, a tak jsem si ji uložil v originálním znění s tím, že se k ní vrátím, až přijde čas. Ani mě nenapadlo, že se brzy setkám s českým překladem. Ten mě pohnul k tomu, abych sepsal následující článek, v němž bych rád přiblížil hlavní téma zmíněné řeči i otázky s ním související. Nakonec jsem zakončil článek jako „novoroční přání“, které je adresováno všem milým čtenářům tohoto blogu a vlastně všem z „globálního společenství sedmi miliard“.[ více ]

neděle 1. leden 2012 23:26 | Reputace článku: 7,55

Utilitarismus a optimalizace světa

Mezi různými etickými teoriemi, které se snaží o orientaci v moderní globální civilizaci, zaujímá důležité místo i utilitarismus. Tato teorie považuje za základní hodnotu užitek. Na následujících řádcích bych kromě představení charakteristik utilitarismu rád formuloval i některé kritické poznámky.[ více ]

neděle 16. říjen 2011 22:16 | Reputace článku: 8,59

Geny, osud a výchova dětí

Z kongresu ve Vídni jsem si přivezl v neděli večer kromě mnoha zážitků, nových poznatků a knih o etice i noviny Die Furche. Když jsem je doma otevřel, praštil mě do očí článek s nadpisem Gene sind kein Schicksal (Geny nejsou žádný osud) a hned v pondělí při snídani jsem si ho s chutí přečetl. Článek je založen na krátké přednášce lékaře a teologa Matthiase Becka, kterou jsem následně našel na youtube.com. Přednášku jsem si ihned pustil a doplnil si tak informace z článku. Krátké shrnutí přináším zde. Navazuje na problematiku determinace versus svoboda, kterou jsem otevřel v předchozích článcích.[ více ]

pondělí 29. srpen 2011 21:46 | Reputace článku: 6,48

Záhada vědomí

Začátkem devadesátých let 20. století se rozvinul diskurz mezi filosofy, neurobiology, psychology a dalšími specialisty. Podnět vzešel ze strany přírodních věd, neboť nedokázaly uspokojivě objasnit a vysvětlit oblast psychicko-vědomého prožívání neboli oblast mentálních stavů. Zmíněný diskurz lze nazvat filosofií vědomí a navazuje na problematiku, kterou jsem otevřel v posledním článku o svobodě a determinismu.[ více ]

středa 17. srpen 2011 17:22 | Reputace článku: 6,53

Svoboda nebo determinace?

V návaznosti na událost Prague Pride i na svůj poslední článek na tomto blogu si dovolím napsat dodatečně ještě pár myšlenek. Otázka homosexuality je širokou veřejností vnímána převážně z pohledu speciálních věd (medicína), a proto bych rád, alespoň jednoduše, nastínil pohled věd univerzálních (např. filosofie).[ více ]

úterý 16. srpen 2011 15:41 | Reputace článku: 5,59

O (ne)smrtelnosti člověka

Nedělní odpoledne mě přímo vybízí k přemýšlení nad nějakým vznešeným tématem. Poslední téměř dva měsíce jsem se zabýval převážně materiálními starostmi. Zařizování hypotéky spojené s koupí bytu, příprava na konkurs, pracovní starosti a studijní povinnosti. Ve chvilce oddechu, nad knihou dějin středověké filosofie, v nedělním odpoledni, si dovolím, pro mnohé možná luxusní, úvahy nad lidskou (ne)smrtelností.[ více ]

neděle 17. červenec 2011 19:18 | Reputace článku: 5,18

Naplní se Baconův sen?

Když Tomáš Akvinský (1225-1274) v komentáři k Aristotelově spisu De anima postavil ve středověku teoretické vědění nad praktické, netušil, že za tři a půl století anglický filosof Francis Bacon (1561-1626) napíše přesně pravý opak. Zatímco Tomáš vidí v teoretickém vědění ideál a vrchol činnosti člověka, Bacon zavrhuje čistou teorii bez vlivu na praxi jako neplodnou potěchu ducha. Úkolem praktického vědění je získat moc nad přírodou a překonat bezmoc člověka, zlepšit jeho životní podmínky. Uplynulo necelých pět století a možná že už je načase, abychom Baconův program přehodnotili.[ více ]

čtvrtek 17. únor 2011 16:52 | Reputace článku: 6,78

Advent aneb Koho očekáváme?

Roční koloběh podobající se spíše spirále než kruhu, s více či méně příjemnými obdobími, nabízí v širší perspektivě zásadní otázku, kterou si jistě pokládá každý člověk: Naplní se má blízká či vzdálená očekávání? Kromě očekávání, jež bychom mohli nazvat obyčejnými, máme i očekávání neobyčejná. A právě podstata lidského očekávání spočívá na jakémsi neurčitém pocitu, lépe řečeno, touze, jejímž předmětem je něco obtížně definovatelného, něco neobyčejného.[ více ]

neděle 5. prosinec 2010 19:49 | Reputace článku: 5,27

Ekopohřeb aneb Co bude s naším tělem po smrti?

Se zájmem jsem si přečetl článek od Vojtěcha Pelikána s názvem „Zemřít tak, aby neumírala Země“, zveřejněný na www.sedmagenerace.cz. Tématem je ekopohřeb a ekologické pohřebnictví. Kromě toho, že jsem v něm našel inspirativní a dobré myšlenky, jsem byl textem ovšem i nemálo překvapen. Scházel mi ucelenější pohled, který by zohledňoval otázku důstojnosti mrtvého lidského těla.[ více ]

středa 20. říjen 2010 16:18 | Reputace článku: 5,17

O pokoře a pýše nejen v prostoru internetu

Pokora a pýcha jsou slova, která v dnešní době nezní příliš často. Přesto je tu a tam používáme. Intuitivně cítíme, co vyjadřují. Pojďme tato slova prozkoumat z různých aspektů. Možná se před námi objeví v nových významech. Třeba je budeme používat s větší obezřetností. A snad budeme sebe i druhé lidi vidět v jiném světle než doposud.[ více ]

neděle 22. srpen 2010 09:32 | Reputace článku: 7,72

Imagologie

V článku Proč by Řekové měli být jako Němci? ze sobotní přílohy Lidových novin (LN 17.7. 2010, Orientace) použila socioložka Tereza Stöckelová výraz, který mě zaujal na první pohled: imagologie. Stal se součástí jejích úvah o řecké finační krizi. Půjčila si ho z románu Nesmrtelnost od Milana Kundery, jenž tento termín prorocky použil ještě před pádem Železné opony. Imagologie se mezitím stala aktuální záležitostí a týká se v současnosti každého z nás.[ více ]

pondělí 26. červenec 2010 15:29 | Reputace článku: 5,35

Potřebujeme etiku?

Proč potřebujeme přemýšlet o etice? To je otázka, na kterou se pokusím odpovědět a kterou bych zároveň rád předložil vám všem, zainteresovaným čtenářům tohoto blogu. Doufám, že vážné téma neodradí, ale spíše přiměje k usilovnějšímu přemýšlení.[ více ]

sobota 10. červenec 2010 20:40 | Reputace článku: 3,83

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Philosophia nos et alia multa et hoc, quod est difficillimum, docuit, ut nos ipsos nosceremus.

REPUTACE AUTORA:
0,00