Caritas in veritate o vztahu člověka k přírodě

V druhé části čtvrté kapitoly encykliky (okružního listu) Caritas in veritate (Láska v pravdě) předkládá Benedikt XVI. velmi dobré myšlenky k problematice vztahu mezi člověkem a životním prostředím. 1) upozorňuje, že prvním důležitým kritériem je, zda člověk chápe přírodu jako produkt náhody. Jedná se o rozhodující kriterium, které určuje hodnotové soudy a v neposlední řadě i sebepochopení člověka v celku přírody. 2) upozorňuje také na fakt globální odpovědnosti. V tom se shoduje např. s židovským filosofem Hansem Jonasem. To nejpodstatnější, dle mého názoru, vystihuje teze závěru kapitoly: 3) "Způsoby, jakými lidstvo zachází s životním prostředím, závisejí na způsobech, jakými zachází samo se sebou, a naopak."[ více ]

čtvrtek 31. březen 2011 21:05 | Reputace článku: 6,08

Hlubší smysl environmentální odpovědnosti

Doporučuji k přečtení článek "Bludné cesty environmentální odpovědnosti" na Ekolistu (ekolist.cz). Otevírá téma, které je (a čím dál tím více bude) velikým globálním otazníkem. Jde o otázku odpovědnosti za kvalitu života na naší planetě. Za kvalitu života našich potomků a v neposlední řadě za život jako takový. Autor se staví na stranu těch, kteří odpovědnost rozhodně cítí, ale pochybuje o tom, že ji pouhými (a nevyhnutelnými) tržně-spotřebitelskými mechanismy lze účinně relizovat. V tomto s ním souhlasím, nicméně bych rád připojil několik malých poznámek k podstatným aspektům odpovědnosti jako takové a tím podnítil k hlubšímu přemýšlení.[ více ]

čtvrtek 3. únor 2011 21:11 | Reputace článku: 3,34

Je auto v městských podmínkách efektivním dopravním prostředkem?

Tuto otázku si položte vy všichni, kdo bezmyšlenkovitě a rutinně berete každé ráno klíčky od svého auta a pohodlně „se přemísťujete“ do své kanceláře. Vždyť je to tak snadné! „Let's be happy !“[ více ]

pátek 13. srpen 2010 12:40 | Reputace článku: 4,77

Odpadky a lidská důstojnost

O 19. století se mluví jako o století páry, o 20. století jako o století elektřiny (případně jako o století dvou nejstrašnějších válek). A co 21. století? Čím se stane typické? Na tuto jistě poněkud zjednodušující a generalizující úvahu máme ještě čas. Přece jen bych si ale dovolil použít jednu (pevně věřím že unáhlenou), ale částečně pravdivou charakteristiku, jíž bývá 21. století (paradoxně už na svém počátku) označováno v souvislostech s rapidně se zvyšující produkcí odpadů všeho druhu. Je to charakteristika nelichotivá: století odpadů.[ více ]

sobota 17. červenec 2010 16:53 | Reputace článku: 6,48

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Philosophia nos et alia multa et hoc, quod est difficillimum, docuit, ut nos ipsos nosceremus.

REPUTACE AUTORA:
0,00