Jména hloupých na všech ...

středa 15. září 2010 19:29

Před nadcházejícími komunálními volbami budeme opět zahlceni (nebo již jsme) líbivě vyhlížejícími tvářemi a slovy, která nám budou sugerovat, že oni, dokonalí politici, tentokrát už opravdu budou dozajista zastupovat ne sami sebe a své zájmy, ale nás, kteří jim ovšem musíme proto dát svůj hlas. Jinak to nepůjde.

Komunální volby představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně samosprávní úrovni. Prakticky by to mělo znamenat to, že volení kandidáti by měli být téměř beze zbytku svým voličům známí.  A to nejen podle jména, ale především podle skutků. Je to ideální čas, jak zvolit skutečně ty, které známe jako spolehlivé, odpovědné a zkušené osobnosti. Osobnosti garantující v územně samosprávní oblasti - obcích a městech - praktické uplatňování spravedlnosti a pravdy. Osobnosti snažící se, v rámci možností, o skutečné bonum communis (obecné blaho).

Z toho důvodu se mi zdá poměrně zbytečným, aby tito lidé museli shlížet na své potencionální voliče z plakátů, billboardů a jiných veřejných ploch. Zamysleme se, my, voliči, nad tímto paradoxem. Copak jsme už tak zdegenerovaní mediálními masážemi a reklamami? Copak nejsme schopni, v rámci své obce či města, rozpoznat (a zakroužkovat) důvěryhodné, odpovědné a schopné lidi, kteří nás mají zastupovat, bez toho, že bychom museli mít před očima jejich okouzlující propagandu?

Pokud ve svém nejbližším okolí žádné takové kandidáty neznáte, znamená to - a to je pro vás jistě nemilá zpráva - že nejste aktivními členy občanské společnosti. Jste jako spotřebitelé, konzumenti, kteří čekají, až se jim před jejich zraky pověsí líbivé tváře a sugerující hesla, aby teprve pak mohli vybírat. Z pestré, kvalitní a čerstvé nabídky.

(Dovolím si v této souvislosti malou odbočku. Svoboda v současné "vyspělé" civilizaci znamená většinou bohužel právě jen možnost omezené volby: kroužkování, zaklikávání, výběr z předem (nám "někým") DANÝCH možností! A tím "někým" jsou ... - hádejte kdo! Ti, které (ne)volíme!!! Žijeme své životy často jako ti, kdo jsou  postaveni před PŘEDEM OMEZENÉ možnosti, které nám nabízí současná "pestrá" nabídka, která je nám prezentována jako vrchol svobodného života. Opak je často pravdou.)

Přiznám se, že čím jsem starší, tím více se divím tomuto předvolebnímu paradoxu. A dovolím si ho vyjádřit takto: Čím větší neschopnost politika získat přirozenou důvěru a autoritu u svých voličů, tím větší billboardy a silná hesla. Jistě jste tento trik už prohlédli. Rozhodně by to ale neměl být důvod ke znechucenému a apatickému odmítnutí voleb jako takových. Spíše naopak. Volte ty, kteří si vaší důvěru získali svým životem a svými skutky. Volte ty, které znáte jako dobré a kvalitní lidi z jejich obyčejného života. Zdá se mi, že jedině na tomto komunálním základě je možná obnova a regenerace politického života - a demokracie jako takové.

A příhodný čas právě přichází...

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Philosophia nos et alia multa et hoc, quod est difficillimum, docuit, ut nos ipsos nosceremus.

REPUTACE AUTORA:
0,00