Naplní se Baconův sen?

Když Tomáš Akvinský (1225-1274) v komentáři k Aristotelově spisu De anima postavil ve středověku teoretické vědění nad praktické, netušil, že za tři a půl století anglický filosof Francis Bacon (1561-1626) napíše přesně pravý opak. Zatímco Tomáš vidí v teoretickém vědění ideál a vrchol činnosti člověka, Bacon zavrhuje čistou teorii bez vlivu na praxi jako neplodnou potěchu ducha. Úkolem praktického vědění je získat moc nad přírodou a překonat bezmoc člověka, zlepšit jeho životní podmínky. Uplynulo necelých pět století a možná že už je načase, abychom Baconův program přehodnotili.[ více ]

čtvrtek 17. únor 2011 16:52 | Reputace článku: 6,78

Hlubší smysl environmentální odpovědnosti

Doporučuji k přečtení článek "Bludné cesty environmentální odpovědnosti" na Ekolistu (ekolist.cz). Otevírá téma, které je (a čím dál tím více bude) velikým globálním otazníkem. Jde o otázku odpovědnosti za kvalitu života na naší planetě. Za kvalitu života našich potomků a v neposlední řadě za život jako takový. Autor se staví na stranu těch, kteří odpovědnost rozhodně cítí, ale pochybuje o tom, že ji pouhými (a nevyhnutelnými) tržně-spotřebitelskými mechanismy lze účinně relizovat. V tomto s ním souhlasím, nicméně bych rád připojil několik malých poznámek k podstatným aspektům odpovědnosti jako takové a tím podnítil k hlubšímu přemýšlení.[ více ]

čtvrtek 3. únor 2011 21:11 | Reputace článku: 3,34

Spor o ideologie

Parlamentní listy zveřejnily názory stranických kolegů na to, jaký „ideologický kurz“ by měl volit jejich spolustraník Tomáš Chalupa (ODS), nový ministr životního prostředí. V zásadě se shodují na správnosti neideologického, racionálního přístupu proti kterému staví tzv. zelenou ideologii. Čtenář si ovšem v ten okamžik musí nutně položit otázku, zda styl předchozího ministra životního prostředí byl opravdu neideologický a racionální, když skončil tak, jak skončil. To je první otazník. Druhý otazník spočívá v tom, nakolik je tzv. zelená ideologie vůbec ideologií. A snad největším otazníkem, vznášejícím se nad celým článkem i nad hlavami politiků (a potažmo všech lidí), je hledání ideální ideologie.[ více ]

úterý 18. leden 2011 19:17 | Reputace článku: 3,79

Advent aneb Koho očekáváme?

Roční koloběh podobající se spíše spirále než kruhu, s více či méně příjemnými obdobími, nabízí v širší perspektivě zásadní otázku, kterou si jistě pokládá každý člověk: Naplní se má blízká či vzdálená očekávání? Kromě očekávání, jež bychom mohli nazvat obyčejnými, máme i očekávání neobyčejná. A právě podstata lidského očekávání spočívá na jakémsi neurčitém pocitu, lépe řečeno, touze, jejímž předmětem je něco obtížně definovatelného, něco neobyčejného.[ více ]

neděle 5. prosinec 2010 19:49 | Reputace článku: 5,27

Nebezpečí výbuchu smíchu

Když si vzpomenu na některé poznámky, které jsme dostávali na základní škole do žákovské knížky a na nezbedné kousky, které jsme prováděli, hrozí mi ještě dnes, po více než dvaceti letech, nebezpečí výbuchu smíchu. Posuďte sami.[ více ]

úterý 9. listopad 2010 19:05 | Reputace článku: 7,30

Ekopohřeb aneb Co bude s naším tělem po smrti?

Se zájmem jsem si přečetl článek od Vojtěcha Pelikána s názvem „Zemřít tak, aby neumírala Země“, zveřejněný na www.sedmagenerace.cz. Tématem je ekopohřeb a ekologické pohřebnictví. Kromě toho, že jsem v něm našel inspirativní a dobré myšlenky, jsem byl textem ovšem i nemálo překvapen. Scházel mi ucelenější pohled, který by zohledňoval otázku důstojnosti mrtvého lidského těla.[ více ]

středa 20. říjen 2010 16:18 | Reputace článku: 5,17

Jména hloupých na všech ...

Před nadcházejícími komunálními volbami budeme opět zahlceni (nebo již jsme) líbivě vyhlížejícími tvářemi a slovy, která nám budou sugerovat, že oni, dokonalí politici, tentokrát už opravdu budou dozajista zastupovat ne sami sebe a své zájmy, ale nás, kteří jim ovšem musíme proto dát svůj hlas. Jinak to nepůjde.[ více ]

středa 15. září 2010 19:29 | Reputace článku: 7,34

Tajemství opravdové dovolené

Byl mi dopřán luxus, abych mohl během letošní dovolené pochopit, v čem spočívá tajemství opravdové dovolené. Nebyli jsme ani na Bahamách, ani v Alpách. Jen asi pouhých čtyřicet kilometrů od místa, kde bydlíme. V čem tedy spočívá ono tajemství? V poznání, že dovolená je časem, kdy je třeba si odpočinout od zaběhaných myšlenkových stereotypů a podívat se na sebe a svůj život z nadhledu. A třeba i s údivem.[ více ]

středa 1. září 2010 16:51 | Reputace článku: 8,34

O pokoře a pýše nejen v prostoru internetu

Pokora a pýcha jsou slova, která v dnešní době nezní příliš často. Přesto je tu a tam používáme. Intuitivně cítíme, co vyjadřují. Pojďme tato slova prozkoumat z různých aspektů. Možná se před námi objeví v nových významech. Třeba je budeme používat s větší obezřetností. A snad budeme sebe i druhé lidi vidět v jiném světle než doposud.[ více ]

neděle 22. srpen 2010 09:32 | Reputace článku: 7,72

Je auto v městských podmínkách efektivním dopravním prostředkem?

Tuto otázku si položte vy všichni, kdo bezmyšlenkovitě a rutinně berete každé ráno klíčky od svého auta a pohodlně „se přemísťujete“ do své kanceláře. Vždyť je to tak snadné! „Let's be happy !“[ více ]

pátek 13. srpen 2010 12:40 | Reputace článku: 4,77

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Philosophia nos et alia multa et hoc, quod est difficillimum, docuit, ut nos ipsos nosceremus.

REPUTACE AUTORA:
0,00