Šalamounské přání

22. září 2011 proslovil Benedikt XVI. v německém parlamentu řeč, která byla adresována primárně německým politikům, ale jejíž obsah je velice zajímavý i pro teology, filosofy a právníky. Kvůli jednomu delikátnímu filosoficko-etickému problému mě zmíněná řeč zaujala, a tak jsem si ji uložil v originálním znění s tím, že se k ní vrátím, až přijde čas. Ani mě nenapadlo, že se brzy setkám s českým překladem. Ten mě pohnul k tomu, abych sepsal následující článek, v němž bych rád přiblížil hlavní téma zmíněné řeči i otázky s ním související. Nakonec jsem zakončil článek jako „novoroční přání“, které je adresováno všem milým čtenářům tohoto blogu a vlastně všem z „globálního společenství sedmi miliard“.[ více ]

neděle 1. leden 2012 23:26 | Reputace článku: 7,55

Soudní dvůr EU: NE embryodestruktivním patentům!

18. října 2011 vynesl Soudní dvůr EU průlomový rozsudek: Žádné embryodestruktivní postupy nesmějí být patentovány. Rozsudek ukončil několikaletý spor mezi německým neurobiologem a organizací Greenpeace. Podle patentového poradce Greenpeace Christopha Thena je tento rozsudek důležitým krokem v současných dějinách práva EU. Rozsudek potvrdil, že lidská bytost musí být chráněna proti komerčnímu využití a zneužití ve všech fázích života.[ více ]

čtvrtek 20. říjen 2011 22:24 | Reputace článku: 5,99

Utilitarismus a optimalizace světa

Mezi různými etickými teoriemi, které se snaží o orientaci v moderní globální civilizaci, zaujímá důležité místo i utilitarismus. Tato teorie považuje za základní hodnotu užitek. Na následujících řádcích bych kromě představení charakteristik utilitarismu rád formuloval i některé kritické poznámky.[ více ]

neděle 16. říjen 2011 22:16 | Reputace článku: 8,59

Geny, osud a výchova dětí

Z kongresu ve Vídni jsem si přivezl v neděli večer kromě mnoha zážitků, nových poznatků a knih o etice i noviny Die Furche. Když jsem je doma otevřel, praštil mě do očí článek s nadpisem Gene sind kein Schicksal (Geny nejsou žádný osud) a hned v pondělí při snídani jsem si ho s chutí přečetl. Článek je založen na krátké přednášce lékaře a teologa Matthiase Becka, kterou jsem následně našel na youtube.com. Přednášku jsem si ihned pustil a doplnil si tak informace z článku. Krátké shrnutí přináším zde. Navazuje na problematiku determinace versus svoboda, kterou jsem otevřel v předchozích článcích.[ více ]

pondělí 29. srpen 2011 21:46 | Reputace článku: 6,48

Záhada vědomí

Začátkem devadesátých let 20. století se rozvinul diskurz mezi filosofy, neurobiology, psychology a dalšími specialisty. Podnět vzešel ze strany přírodních věd, neboť nedokázaly uspokojivě objasnit a vysvětlit oblast psychicko-vědomého prožívání neboli oblast mentálních stavů. Zmíněný diskurz lze nazvat filosofií vědomí a navazuje na problematiku, kterou jsem otevřel v posledním článku o svobodě a determinismu.[ více ]

středa 17. srpen 2011 17:22 | Reputace článku: 6,53

Svoboda nebo determinace?

V návaznosti na událost Prague Pride i na svůj poslední článek na tomto blogu si dovolím napsat dodatečně ještě pár myšlenek. Otázka homosexuality je širokou veřejností vnímána převážně z pohledu speciálních věd (medicína), a proto bych rád, alespoň jednoduše, nastínil pohled věd univerzálních (např. filosofie).[ více ]

úterý 16. srpen 2011 15:41 | Reputace článku: 5,59

Kam se poděl zdravý rozum?

Je to ale bláznivé léto. Protiprávní kácení v šumavském Národním parku a nafouklá bublina Prague Pride. Že by se některým Čechům přehřála mozkovna?[ více ]

pátek 12. srpen 2011 12:29 | Reputace článku: 5,97

O (ne)smrtelnosti člověka

Nedělní odpoledne mě přímo vybízí k přemýšlení nad nějakým vznešeným tématem. Poslední téměř dva měsíce jsem se zabýval převážně materiálními starostmi. Zařizování hypotéky spojené s koupí bytu, příprava na konkurs, pracovní starosti a studijní povinnosti. Ve chvilce oddechu, nad knihou dějin středověké filosofie, v nedělním odpoledni, si dovolím, pro mnohé možná luxusní, úvahy nad lidskou (ne)smrtelností.[ více ]

neděle 17. červenec 2011 19:18 | Reputace článku: 5,18

Corruptio optimi pessima

Až příliš často čteme v médiích o korupci. A většinou v tom "nejedou" lidé bezvýznamní, obyčejní, ale, bohužel, příliš často politici, kteří by z titulu své funkce měli být, když ne vzory, tak alespoň strážci "fair play", garanty slušného chování a lidmi pevného charakteru. Vždycky když podobné zprávy čtu, uvažuji: Čím to je, že se i "pevné charaktery" a "silné osobnosti" jednoduše "dají koupit"?[ více ]

pátek 8. duben 2011 21:41 | Reputace článku: 7,20

Caritas in veritate o vztahu člověka k přírodě

V druhé části čtvrté kapitoly encykliky (okružního listu) Caritas in veritate (Láska v pravdě) předkládá Benedikt XVI. velmi dobré myšlenky k problematice vztahu mezi člověkem a životním prostředím. 1) upozorňuje, že prvním důležitým kritériem je, zda člověk chápe přírodu jako produkt náhody. Jedná se o rozhodující kriterium, které určuje hodnotové soudy a v neposlední řadě i sebepochopení člověka v celku přírody. 2) upozorňuje také na fakt globální odpovědnosti. V tom se shoduje např. s židovským filosofem Hansem Jonasem. To nejpodstatnější, dle mého názoru, vystihuje teze závěru kapitoly: 3) "Způsoby, jakými lidstvo zachází s životním prostředím, závisejí na způsobech, jakými zachází samo se sebou, a naopak."[ více ]

čtvrtek 31. březen 2011 21:05 | Reputace článku: 6,08

Vojtěch Šimek

Vojtěch Šimek

Philosophia nos et alia multa et hoc, quod est difficillimum, docuit, ut nos ipsos nosceremus.

REPUTACE AUTORA:
0,00